חיפוש באתר:  

מוצרים

  • StandAlone DVR

מוצרים מיוחדים
Standalone DVR עד 8 מצלמות

מחשב עצמאי ל-8 מצלמות, 200 GB 500 דיסק קשיח  FPS

SA-4100, מחשב עצמאי ל-4 מצלמות, 100FPS

מחשב עצמאי ל-4 מצלמות, 100 GB 320 דיסק קשיח  FPS

מחשב עצמאי ל-16 מצלמות

מחשב עצמאי ל-16 מצלמות, 200 GB 500 דיסק קשיח  FPS

מחשב עצמאי ל-16 מצלמות HQ

מחשב עצמאי ל-16 מצלמות, 400 FPS