חיפוש באתר:  

מוצרים

  • מערכות אבטחה משולבות

מוצרים מיוחדים
מערכת StandAlone DVR,משולבת 8 מצלמות חופה כולל התקנה באתר הלקוח

מערכת משולבת 8 מצלמות חופה
כולל התקנה באתר הלקוח

מערכת StandAlone DVR,משולבת 8 מצלמות גוף כולל התקנה באתר הלקוח

מערכת משולבת 8 מצלמות גוף
כולל התקנה באתר הלקוח

מערכת StandAlone DVR,משולבת 8 מצלמות

מערכת משולבת 8 מצלמות גוף

מערכת StandAlone DVR,משולבת 4 מצלמות גוף כולל התקנה באתר הלקוח

מערכת משולבת 4 מצלמות גוף
כולל התקנה באתר הלקוח

 ₪4,600 
מערכת StandAlone DVR,משולבת 4 מצלמות גוף

מערכת משולבת 4 מצלמות גוף

מערכת StandAlone DVR,משולבת 4 מצלמות חופה

מערכת משולבת 4 מצלמות חופה

מערכת משולבת 16 מצלמות חופה

מערכת משולבת 16 מצלמות חופה

מערכת משולבת 16 מצלמות גוף

מערכת משולבת 16 מצלמות גוף

מערכת StandAlone DVR,משולבת 4 מצלמות חופה כלל התקנה באתר הלקוח

מערכת משולבת 4 מצלמות חופה
כלל התקנה באתר הלקוח